Regulamin i polityka prywatności

 

Niniejszy Regulamin i niniejsza Polityka Prywatności regulują sposób, w jaki Godziny Mszy świętych gromadzi, wykorzystuje, przechowuje i ujawnia informacje zebrane od użytkowników (zwanych dalej „Użytkownikami”) stron internetowych www.horariosdemisa.com i www.catholicmasstimes.app oraz aplikacji mobilnych Horarios de Misa i Catholic Mass Times na platformy iOS i Android.

Informacje umożliwiające identyfikację osoby

Możemy zbierać dane osobowe od użytkowników na różne sposoby w związku z działaniami, usługami, funkcjami lub zasobami, które udostępniamy w naszych witrynach i aplikacjach mobilnych. Użytkownicy mogą odwiedzać nasze witryny i korzystać z naszych aplikacji anonimowo. Będziemy zbierać dane osobowe od użytkowników tylko wtedy, gdy dobrowolnie przekażą nam takie informacje. Użytkownicy zawsze mogą odmówić podania danych osobowych, pamiętając, że może to uniemożliwić im udział w niektórych działaniach.

Informacje nieosobowe

Możemy gromadzić informacje o użytkownikach, które nie umożliwiają ich identyfikacji, gdy wchodzą oni w interakcje z naszymi witrynami i aplikacjami mobilnymi. Informacje niepozwalające na identyfikację osoby mogą obejmować nazwę przeglądarki, typ sprzętu i informacje techniczne o użytkownikach łączących się z naszą witryną i aplikacjami, takie jak system operacyjny i dostawcy usług internetowych oraz inne podobne informacje.

Pliki cookie przeglądarki internetowej

Nasze witryny mogą wykorzystywać pliki „cookie” w celu poprawy komfortu użytkowania. Przeglądarka internetowa użytkownika umieszcza pliki cookie na jego dysku twardym w celu prowadzenia dokumentacji, a czasami w celu śledzenia informacji na jego temat. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała pliki cookie lub powiadamiała go o wysyłaniu plików cookie. Jeśli tak się stanie, należy pamiętać, że niektóre części witryn mogą nie działać prawidłowo.

Jak wykorzystujemy gromadzone przez nas informacje?

Godziny Mszy świętych może gromadzić i wykorzystywać dane osobowe użytkowników w następujących celach:

 • Prowadzenie i obsługa naszych witryn i aplikacji mobilnych
  Informacje dobrowolnie przekazane przez użytkowników są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi.
 • Poprawa obsługi klienta
  Podane przez użytkownika informacje pomagają nam skuteczniej reagować na żądania obsługi klienta.
 • Aby ulepszyć naszą stronę
  Możemy wykorzystywać podane przez użytkownika informacje w celu ulepszania naszych produktów i usług.
 • Aby uruchomić promocję, konkurs, ankietę lub inną witrynę
  Wysyłanie użytkownikom informacji, na których otrzymywanie wyrazili zgodę, na tematy, które naszym zdaniem mogą ich zainteresować.

Jak chronimy dane użytkowników?

Stosujemy odpowiednie praktyki gromadzenia, przechowywania i przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem danych osobowych, nazwy użytkownika, hasła, informacji o transakcjach i danych przechowywanych w naszych systemach.

W jaki sposób udostępniamy dane osobowe użytkowników?

Nie sprzedajemy, nie wymieniamy ani nie wypożyczamy danych osobowych naszych użytkowników stronom trzecim. Możemy udostępniać ogólne informacje demograficzne niepowiązane z żadnymi danymi osobowymi dotyczącymi odwiedzających i użytkowników naszym partnerom biznesowym, zaufanym podmiotom stowarzyszonym i reklamodawcom w celach określonych powyżej.

Strony internetowe osób trzecich

Użytkownicy mogą napotkać reklamy lub treści dostarczane przez inne treści w sekcjach naszej witryny i aplikacji mobilnych, które zawierają łącza do witryn i usług naszych partnerów, dostawców, reklamodawców, sponsorów i innych stron trzecich. Nie mamy kontroli nad treściami lub linkami pojawiającymi się na tych stronach i nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki stosowane przez strony internetowe, do których linki znajdują się na naszej stronie. Ponadto te witryny lub usługi, w tym ich zawartość i łącza, mogą ulegać ciągłym zmianom. Te witryny i usługi mogą mieć własne polityki prywatności i zasady obsługi klienta. Przeglądanie i interakcja w jakiejkolwiek innej witrynie internetowej, w tym w witrynach zawierających łącza do naszej witryny, podlega warunkom i zasadom obowiązującym w tej witrynie.

Warunki korzystania z usługi i niedozwolone działania

Użytkownikom nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszych systemów, korzystania z usług w celu wysyłania spamu lub angażowania się w działania, które mogą wyłączyć, przeciążyć, utrudnić lub zakłócić prawidłowe funkcjonowanie naszych usług lub systemów, lub wpłynąć na ich integralność, działanie lub wygląd. Użytkownikowi nie wolno uzyskiwać dostępu ani podejmować prób uzyskania dostępu do danych z naszych witryn lub aplikacji mobilnych ani gromadzić ich w sposób zautomatyzowany bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, ani podejmować prób uzyskania dostępu do nich bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Zawartość przesyłana przez użytkowników

Użytkownikom nie wolno przesyłać ani wysyłać nam nieprzyzwoitych, brutalnych, obraźliwych, nieodpowiednich, obscenicznych, nielegalnych lub budzących sprzeciw treści, a każdy, kto to robi, ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakie może spowodować. Nie powinni też przesyłać treści, do których nie mają praw autorskich. Nie powinni również przesyłać treści mających na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do naszych systemów lub danych. Za każdym razem, gdy użytkownik przesyła nam treści (np. informacje o kościele i działalności kościoła, zdjęcia itp.) za pośrednictwem naszych aplikacji mobilnych lub wiadomości e-mail, czyniąc to, wyraża zgodę na udzielenie nam ogólnoświatowej, niewyłącznej, zbywalnej, podlegającej sublicencjonowaniu, bezpłatnej licencji na hosting, wykorzystywanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, utrzymywanie, powielanie, wyświetlanie, publiczne komunikowanie, tłumaczenie i tworzenie dzieł pochodnych na podstawie takich treści, bez prawa do żądania jakiegokolwiek odszkodowania lub żądania uznania użytkownika lub żądania usunięcia treści, które nam dostarczył.

Usuwanie danych użytkownika

Jak wyjaśniono w poprzednich akapitach, przechowywane przez nas informacje o każdym użytkowniku są bardzo ograniczone. Jeśli chcesz, abyśmy usunęli wszystkie przechowywane przez nas informacje dotyczące Twojego adresu e-mail, wyślij nam wiadomość e-mail na adres podany na dole tej strony, w temacie wpisując USUŃ MOJE DANE. Po zakończeniu usuwania otrzymasz odpowiedź pocztą elektroniczną.

Akceptacja niniejszych warunków przez użytkownika

Korzystanie z naszych witryn i aplikacji mobilnych oznacza akceptację niniejszych zasad. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą polityką, nie korzystaj z naszych witryn ani aplikacji mobilnych. Dalsze korzystanie z naszych witryn lub aplikacji po opublikowaniu zmian w niniejszej polityce będzie uznawane za akceptację tych zmian.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Godziny Mszy świętych ma prawo do aktualizacji niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Zachęcamy użytkowników do częstego sprawdzania tej strony pod kątem wszelkich zmian, aby być na bieżąco z tym, w jaki sposób pomagamy chronić gromadzone przez nas dane osobowe. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszej polityki prywatności i zapoznawanie się z jej modyfikacjami.

Jak się z nami skontaktować?

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub naszych praktyk, prosimy o kontakt z nami, pisząc do nas na adres e-mail podany na dole tej strony.

Niniejszy dokument został ostatnio zaktualizowany w dniu 4 grudnia 2023 r.

Kontakt e-mail:

adres e-mail